Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Komisja Historyczna

Polskie siły zbrojne w drugiej wojnie światowej T.

 Londyn : Inst. Hist. im. Gen. Sikorskie , 1950

Korboński, Stefan (1901-1989).

Polskie Państwo Podziemne : przewodnik po Podziemi

 Paryż : Instytut Literacki , 1975

Lisiewicz, Paweł Maria.

W imieniu Polski podziemnej : z dziejów wojskowego

 Warszawa : Inst. Wydaw. Zw. Zaw. , 1988

Lisiewicz, Paweł Maria.

Plan Burza : wysiłek zbrojny Armii Krajowej 1944-1

 Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Z , 1990

Pollack, Juliusz (1909-1989).

Wywiad, sabotaż, dywersja : polski ruch oporu w Be

 Warszawa : Lud. Spół. Wyd. , 1991

Stachiewicz, Piotr (1858-1938).

"Parasol" : dzieje oddziału do zadań specjalnych K

 Warszawa : "Pax" , 1984

Strzembosz, Tomasz (1930-2004).

Akcje zbrojne podziemnej Warszawy : 1939-1944

 Warszawa : Państ. Inst. Wydaw. , 1978

Strzembosz, Tomasz (1930-2004).

Akcje zbrojne podziemnej Warszawy : 1939-1944

 Warszawa : Państ. Inst. Wydaw. , 1978

Walichnowski, Tadeusz (1928-2005).

U źródeł walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce

 Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1980

Wnuk, Rafał. Red.

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944

 Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Ko , 2007